MAIN MENU
 
Welcome
 
Important Dates

Date of Early Bird:

September 30, 2023

Conference Dates:

October 19-22, 2023 
Home > Scientific Committee

Scientific Committee

Chairs

QU Jiuhui (曲久辉院士Tsinghua Univ.)

REN Nanqi (任南琪院士HIT)

TANG Hongwu (唐洪武院士Hohai Univ.)

WANG Chao (王超院士Hohai Univ.)

WANG Fuming (王复明院士Sun Yat-sen Univ.)

XU Weilin (许唯临院士Sichuan Univ.)

YANG Zhifeng (杨志峰院士BNU)

ZHANG Jianyun (张建云院士NHRI)


Members

BERTRAND-KRAJEWSKI Jean-luc (INSA Lyon)

CHAI Hongxiang (柴宏祥 Chongqing Univ.)

CHANG Fi-John (张斐章 Taiwan Univ.)

FANG Hongwei (方红卫 Tsinghua Univ.)

FENG Jiangang (冯建刚 Hohai Univ.)

GHIDAOUI Mohamed (HK Univ. Sci. & Tech.)

GULLIVER John (Univ. Minnesota)

GUO Qizhong (Rutgers Univ.)

GUO Yiping(McMaster Univ.)

GUO Shuai (郭帅 Hefei Univ. Technology)

HE Qiang (何强 Chongqing Univ.)

HUANG Guohe (黄国和 Beijing Normal Univ.)

HUANG Guoru (黄国如 South Chn. Univ Tech)

HUANG Tinglin (黄廷林 Xi’an Univ Arch Tech)

HUANG Xia (黄霞 Tsinghua Univ.)

JAN Chyan-Deng (詹钱登 Cheng Kung Univ.)

JIA Haifeng (贾海峰 Tsinghua Univ.)

JIANG Feng (江峰 Sun Yat-sen Univ.)

KARNEY Bryan (Univ. Toronto)

LAW Adrian (Nanyang Technological Univ.)

LEE Joseph HW (李行伟 Macau Univ. Sci. &Tech.)

LEI Xiaohui (雷晓辉 China IWHR)

LIANG Bingchen (梁丙臣 Ocean Univ. of China)

LI Junqi (李俊奇 Beijing Univ. Civil Eng. & Arch.)

LI Ling (李凌 Westlake Univ.)

LI Yongping (李永平 Beijing Normal Univ.)

LIN Fangbiao (Stantec Consulting Ltd.)

LIN Pengzhi (林鹏智Sichuan University)

LIU Chengyin (柳成荫 Ningbo Water Envir. Group)

LOEWEN Mark (Univ. of Alberta)

LU Jinsuo (卢金锁 Xi’an Univ. Archi. Tech.)

MCBEAN Edward (Guelph Univ.)

SHI Hanchang (施汉昌Tsinghua Univ.)

SHI Zhou (施周 Hunan Univ.)

STANLEY Stephen (EPCOR Inc.)

SUN Yongli (孙永利 North China Municipal Eng Inst.)

TAIT Simon (Univ. of Sheffield)

VALEO Caterina (Univ. of Victoria)

VAN DUIN Bert (City of Calgary)

VAN ZYL Kobus (Univ. Auckland)

WANG Dianchang (王殿常 Yangtze Ecology Environ.)

WANG PEIFANG (王沛芳 Hohai Univ.)

WANG Xiaochang (王晓昌 Xi’an Univ. Archi. Tech.)

WEI Jun (魏俊 Huadong Eng. Co ., Ltd)

WU Shiqiang (吴时强 NHRI)

XIA Xinghui (夏星辉 Beijing Normal Univ.)

XU Hui (徐辉Hohai Univ.)

XU Shirong (许仕荣 Hunan Univ.)

XU Yaoyang (徐耀阳 Eco-Envir. Sciences, CAS)

XU Zheng (许峥 Huadong Eng. Co ., Ltd)

YI Yujun (易雨君 Beijing Normal Univ.)

YUAN Zhiguo(Univ. Queensland)

YU Jian (余健Hunan Univ.)

ZHAO Yaqian (赵亚乾 Xi’an Univ. of Tech..)

ZHANG Jian (张健 Hohai Univ.)

ZHANG Tuqiao (张土乔 Zhejiang Univ.)

ZHAO MIN (赵敏 Wenzhou Univ.)

ZHENG Chunmiao (郑春苗 South Chn. Univ. of Tech.)

ZHENG Xingcan (郑兴灿 North Chn Muni. Eng. Inst.)

ZHOU Ling (周领 Hohai Univ.)


宁波大学  2023可持续城市排水国际研讨会

 SUD 2023 | All Rights Reserved | Ningbo University | Contact: sud@nbu.edu.cn